.: Novinky

Fekálne cisterny ZUNHAMMER s novou PETRA nápravou

Náprava PETRA

Od septembra tohto roku firma Zunhammer vybavuje svoje tandemové fekálne návesy novou výkyvnou nápravou PETRA.

Ako už napovedá názov, PETRA je skratka vytvorená zo slov PEndel-TRApez, čiže výkyvná lichobežníková náprava. Táto konštrukcia zabezpečí, aby vnútorné koleso v zákrute sledovalo menší polomer a primerane viac zatáčalo ako vonkajšie koleso. Takéto riešenie natáčania náprav bolo doposiaľ uplatňované len pri osobných alebo nákladných automobiloch. Nová riadiaca geometria má za následok menšie opotrebovanie pneumatík a nápravy, tiež zníženie potreby ťažnej sily pri prejazde v zákrutách, čo je so stúpajúcimi prepravnými rýchlosťami a rozmermi pneumatík používaných v poľnohospodárskej preprave potrebné.

Novinkou je aj preloženie spojovacej tyče a riadiaceho valca zo zadného konca nápravy smerom k stredu, kde sú tieto diely veľmi dobre chránené pred pôdnymi nerovnosťami. K natáčaniu kolies dochádza samočinne, pričom riadiaci valec je zapojený na hydraulický systém ťažného prostriedku, ktorý je nastavený v plávajúcej polohe. Alternatívne možno nápravu vybaviť hydraulicky núteným riadením alebo káblovým riadením. Takto riešená náprava sa riadi automaticky aj pri cúvaní do správneho smeru, bez potreby hydraulickej prípojky k traktoru.

Pri použití nízkotlakých pneumatik náprava vyhovuje prepravným rýchlostiam do 50 km/hod aj bez odpruženia. Robustné a jednoduché vyhotovenie ju predurčuje na to najťažšie nasadenie v poľnohospodárskych podnikoch.
Profitanker SK27PUTR

Profitanker SK27PUTR

Bavorská firma Zunhammer špecializovaná na aplikáciu a dopravu hnojovice predstavila na Agritechnike v Hannoveri nový hnojovicový tanker s nápravou tridem. 27 kubíkový tanker bol vyrobený v spolupráci so sesterskou firmou. Tanker je vhodný pre aplikačné šířky od 21 - 24 m. Vozidlo spĺňa predpisy pre cestnú prevádzku v EU t.j. 10ton zaťaženia na nápravu. U troch náprav je to 30 ton + zaťaženie na závese 3t . Obsah 27 000 litrov pri celkovej prípustnej hmotnosti 33 ton bol dosiahnutý odľahčenou konštrukciou nádrže z umelej hmoty vytvarovanej do srdcovitého tvaru. V sériovej výbave váži iba 6500kg, je teda o niekoľko ton ľahší ako ktorékoľvek "bežné" vozidlo s oceľovou nádržou tejto veľkosti. Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti zostává potreba ťažnej sily veľmi malá, okolo 180 kW. Šetrnosť k pôde je daná výberom vhodných pneumatik veľkého priemeru a šírky. Tanker má vzduchové pruženie a hydraulické riadenie náprav, čo zabezpečuje exaktné vedenie v stope ťažného prostriedku i pri rýchlostiach viac ako 40km/hod. Riadenie je možné tiež pri jazde dozadu.

Tanker je vyrobený veľmi robustne, pričom je koncipovaný pre podniky služieb a veľké poľnohospodárske podniky. Nádrž objemu 27 000 litrov je naplnená až po okraj, za pozoruhodný čas 3,5 min, čo sa dosiahlo použitím sacieho potrubia o priemere 250 mm. Výkonnosť čerpadla 7800 litrov/min. je možné pri aplikácii hnojovice prepnúť na polovičnú, a tým dodržať aj malé aplikačné dávky.

Na výstave bolo vozidlo vystavené s rozdeľovačom tvoreným dvoma dýzami. Alternatívne je možné tanker vybaviť aj hadicovým aplikátorom do 24m alebo s trojbodovým závesom, pre rôzne druhy aplikátorov. Profitanker SK27PUTR je vyrábaný vzhľadom k veľkému priemeru hadíc, zásadne so sacím ramenom, kde sú k dispozícíi 3 rôzne varianty. Vystavené bolo sacie rameno DINO, ktoré môže vyprázdňovať tak 4m vysoký nadzemný zásobník hnojovice, ako aj 3m hlbokú zemnú lagúnu. Tanker mal v podnikoch služieb a poľnohospodárskych podnikoch pozoruhodný ohlas pre vysokú profesionalitu, výkon a následnú ekonomiku prevádzky.


Nový 250 mm elastický lievik pre sacie ramená ZUNHAMMER

Nový 250 mm elastický lievik pre sacie ramená ZUNHAMMER

Nemecký výrobca fekálnych cisterien a aplikátorov firma ZUNHAMMER prichádza na trh s novým patentovaným elastickým lievikom s vnútorným priemerom 250 mm, cez ktorý je možné dosiahnuť maximálne prietoky pri prečerpávaní hnojovice a to až 7500 l/min. Lievik sa s výhodou používa pri spájaní sacieho ramena cisterny s potrubím zásobníka hnojovice, pričom sa podstatne skracuje celkový čas sania odbúraním stratových časov, ktoré má obsluha pri manuálnom pripájaní ťažkej savice. Sacie rameno je pritom veľmi jednoduchej konštrukcie, sklápa sa hore a nadol, čo má za následok len veľmi malé zvýšenie obstarávacej ceny stroja. Vďaka pružným častiam lievik zabezpečí dokonalú vzduchotesnosť aj pri menej presnom pripojení sacieho ramena. Vysoká odolnosť proti oteru, UV žiareniu a agresívnym látkam, zaručujú dlhú životnosť lievika. Využívanie sacieho ramena a elastických lievikov uľahčuje prácu a podstatne zlepšuje ekonomiku vývozu hnojovice, nakoľko rameno je ovládané z kabíny traktora.

Lievik možno využiť aj pri prečerpávaní hnojovice z transportnej cisterny do aplikačného stroja, čo je obzvlášť výhodné pri nepriaznivom počasí. Viac informácii na: info@aplitec.sk