.: O firme

Firma APLITEC vznikla v roku 1994 v Malackách za účelom výroby kovových komponentov na fekálne cisterny nemeckej firmy Zunhammer.

V roku 1996 sa firma stala výhradným distribútorom jej výrobkov, ktoré vzhľadom k možnosti ekologickej aplikácie hnojovice boli unikátom na slovenskom trhu. Od roku 1998 firma začala s výrobou vlastného typu fekálnej cisterny, za ktorej komplexné riešenie získala ocenenie Zlatý kosák. O tri roky neskôr sa predaj rozšíril o sortiment závlahovej techniky firmy Beinlich.

V roku 2002 sa firma presťahovala do nových priestorov v Záhorskej Vsi, v ktorých bola spustená výroba vlastných závlahových konzol. Ešte toho roku firma získala ocenenie Zlatý kosák za závlahovú konzolu ZK A-50. O rok neskôr došlo k rozšíreniu činnosti o repasácie závlahových súprav.