.: Referencie

AGROTAURIS a.s.

Na poliach v okolí Rimavskej Soboty hospodári spoločnosť AGROTAURIS a. s., ktorá obhospodaruje 8000 ha pôdy, pričom je aj výzamným chovateľom HD a ošípaných. Spoločnosť je taktiež producentom tabaku.

V roku 2000 spoločnosť zakúpila fekálnu cisternu ZUNHAMMER o objeme 10,5 m3 s trojbodovým úchytom a hadicovým aplikátorom s pracovným záberom 9 m. Cisterna je naosená do kukuričných riadkov, takže umožňuje bezproblémovú aplikáciu medzi porast. Aby bolo hnojenie ešte efektívnejšie, spoločnosť zakúpila 6 radlicový medziriadkový aplikátor s ktorým kukurici dodá potrebný dusík prakticky bez jeho aplikačných strát. V súčasnosti spoločnosť používa aj dovoznú cisternu ZUNHAMMER s objemom 21 m3.

Na zavlažovanie tabaku spoločnosť využíva závlahy radu MONSUN I s elektronickým ovládaním od firmy BEINLICH. Stroje sú vybavené zavlažovacími konzolami.

Kontakt:

AGROTAURIS a. s.
Francisciho 1
979 01 Rimvavská Sobota
Ing. Deák
tel.: 0903 278 037

PD CHYNORANY

Toto družstvo hospodári na výmere 3250 ha v okrese Topoľčany a je jedným z najvýznamnejších chovateľov vysokoprodukčných dojníc u nás. PD má v súčasnosti 865 ks dojníc s priemernou dojivosťou viac ako 8300 litrov.

Od roku 1999 podnik používa fekálnu cisternu APLITEC s hadicovým a radlicovým aplikátorom medzi kukuričný porast. V súčasnosti družstvo používa aj fekálnu cisternu ZUNHAMMER o objeme 11 m3, ktorá je vybavená výškovo prestaviteľným spodným závesom.